Havne i Danmark

Havnene omkring Danmark

Her vil vi give et lille indtryk af hvordan de forskellige havne i de danske storbyer fungere, samt hvad der foregår ved havnefronten.

 

Aalborg havn

I Aalborg er der flere havne langs byen, hvis man starter ved Grønlandshavnen, er der jo der at alt materiel som de bruger losses på skibe og sejles til Grønland. Går vi lidt tætter på byen, kommer vi til Portland, de har også en havn til at sejle alt deres Cement væk fra byen. Næste spet ind imod byen er foderstofcentralen, de sejler også deres foder væk fra byen. Nu nærmer vi os midtbyen, der er her at for eksebel kongeskinet lægget til havn, der er også her at krydstogtsskibe lægger til havn. Hvis man ser sig omkring er der masser af liv i dette område. Der er mange firmabiler, hvor mandskabet er igang med forskellige opgaver, der er blandt andet en murer som er ved at opbygge nye lejligheder i midtbyen, der foregår også en fliserensning omkring Nytorv, lige der hvor der er springvand. Der ses også en elektilkker som er ved at udskifte et gadelys. og man kunne blive ved med at opremse de mange ting som foregår i området.

 

Odense / Fyns største havn Assens

Assens er placeret 40 kilometer fra Odense, så det er den eneste af de Danske storbyer som ikke er præsenteret med en havn tæt på byen, man kan så sige at lige meget hvilken vej man kører fra Odense. ja kommer man til en havn, der er 13 havne på Fyn. På de mange havne er der meget liv, der ses også et arrangement som afholdes af Helstegt pattegris Fyn, de laver ofte grilning omkring de fynske havne. Der sker også meget andet omkring havnene, man kan se en murer , som renovere et ældre bygning. Og ikke lang derfra er der et haveservice firma igang med at lave en træfældning, af et stort træ, som er i risiko for at vælte.

Københavns havn

Livet i og omkring Københavns havn, er forrygende for de tyrister som besøger byen. Det er muligt at finde havne og kanal rundfårt hvis man gerne vil se byen fra søsiden. Og efter man har været på tur på vandet bliver appetitten stor på grund af alt den vind man får i kinderne. Der finde ofte steder hvor der severes mad til turister.

Helstegt pattegris København

Hvis man er heldig findes der udskænkning sammen med stegt pattegtis. Og helstegt pattegris københavn, er ofte tilstæde ved arrangementer rund omkring i byen. Men det er oftes i weekenden at man kan finde sådanne arrangementer.