Aarhus havn

Havnen ved Aarhus er den største containerhavn i Danmark og står for omkring halvdelen af de containere, der omsættes i alle danske havne. Aarhus havn har et tæt rutenet, og har ugentlige anløb af nogle af verdens største containerskibe fra Maersk Line, og regulære forbindelser til Østersøregionen.

Aarhus havn

Havnen er også den største færgehavn i Danmark. Den naturlige vanddybde er en af de store fordele ved havnen, fordi den matcher oversøiske containerskibes behov. Vanddybden er dog ikke ekstrem, hvilket betyder, at der ikke forekommer ekstraordinære omkostninger ved udvidelse af havnen.

Rederiet Mols-Linien sejler mellem Aarhus og Sjælland. Passagerer, biler og busser kan komme over med hurtigfærgerne Max Mols og Mai Mols, som byder på adskillige daglige afgange mellem Aarhus og Odden. Rejsetiden er 70 minutter.

Kattegatruten sejler mellem Aarhus og Kalundborg på Sjælland. Den har tre daglige afgange og medtager trailergods, campingvogne, busser, biler og passagerer. Overfartstiden er ca. 3 timer.

Aarhus havn har også en krydstogtterminal på Mellemarmen, men alternativt kan de bruge Multiterminalen. Krydstogtkajen på Mellemarmen er under 10 minutters gåtur fra Aarhus centrum. Dagsture med bus til omegnens seværdigheder tilbydes for krydstogtskibenes passagerer i samarbejde med VisitAarhus. På de travleste dage sendes op til 30 turistbusser af sted til Legoland, HC Andersens hus, Fregatten Jylland, Den Gamle By eller Clausholm Slot. En anden mulighed for passagerer er at gå i land for at gå på shopping og byvandring på egen hånd, eller sammen med en guide.

Aarhus Havn har nu gang i en udvidelse af området, med det formål at gøre Aarhus endnu mere attraktiv som krydstogtsdestination. Herunder kommer et nyt og bedre beliggende kajanlæg, renoverede modtagefaciliteter og et nyt krydstogtsnetværk. Ambitionen er at øge antallet af krydstogtsturister fra 40.000 i 2011 til 85.000 i 2015.