Naturens mangfoldighed

Det danske landskab er fuldt af variation. Bag hav og klitter ligger hede, skov, bakker og dale, søer og spændende vådområder. Overalt på landkortet er der skønne pletter, men den snes særlige naturområder, der nævnes i det følgende, kan det især anbefales at besøge.

Der er altid en kyst, der passer, hvad enten man vil bygge sig et slot af sand, spille strandløve eller beachvolley eller bare gå og mærke sandet mellem tæerne. Og så kan man stort set vandre langs alle danske kyster.

Fra kyst til kyst

De danske kyster byder på store oplevelser, lige fra Grenens sandede spids, hvor to have mødes, over Rubjerg Knude, der står med fødderne i Vesterhavet, til det flade marskland og Vadehavet med øerne Rømø, Fanø, Mandø og halvøen Skallingen.

Fra det flade sand er der et kæmpe spring til de høje klinter af moler med fortidens forsteninger på Limfjords-øerne Mors og Fur. På Stevns og på Møn ved Sjællands østkyst er klinterne af kridt, og Møns Klint hæver sig kridhvidt 128 m over havet, smukt kronet af Klinteskovens lysegrønne bøgetræer.

Der er også bøgetræer langs den varierede og blide jyske østkyst. Købstæderne ligger som på en perlerække i bunden af de mange østjyske fjorde. Og kysten er snart fint strandsand egnet til badning, snart stenet og egnet til fiskeri og til at gå på lange ture langs for ravjægere, stensamlere, dykkere og fugleelskere som her kan få timer til at gå i læ under bøgeskoven.

Vejlefjord er nok den smukkeste af de østjyske fjorde. Bindeballestien gennem Vejle Ådal er eventyrlig og fører lige til den historiske Hærvej.

Fyn er en eventyrø, og fra Svanninge Bakker er der udsigt til det forjættende Sydfynske Øhav med alle slags kyster og strande.

Skove, søer og gamle ege

Inde i landet har isen været arkitekt og formet Dollerup Bakker med den dybe Hald Sø ved Viborg. Det midtjyske Søhøjland er det nærmeste, man i Danmark kommer et bjerglandskab, mens Mols Bjerge på Djursland er kuplede bakker, der dufter af lyng og enebær.

Midt i Himmerland ligger landets største skov, Rold Skov, rundt om St. Økssø og de storslåede Rebild Bakker. Mod øst flader landskabet ud og bliver til Lille Vildmose, der har leveret spagnum til haver i hele Europa.

På toppen af Hornsherred i Nordskoven vokser 1000 år gamle ege. Fyrrekrattet i Tisvilde Hegn i Nordsjælland er yngre, men ligner i sin forkrøblethed den rene troldeskov.

Ved Sorø danner naturparken ved Kongskilde Friluftsgård en smuk ramme om de idylliske Tystrup-Bavelse søer. Og selvom man skulle nærme sig København, kan man stadig være midt i naturen, især hvis man padler på Mølleåen, der leverede vandkraft til Danmarks første industrier.

Hede, klitter og muld

Heden er et historisk landskab i Danmark. Den kan man lære mere om i Kongenshus Mindepark, og så ellers nyde Hjerl Hede og de tidligere dødishuller, Flyndersø og Stubbergård Sø’s sjældne skønhed.

Danmarks største ubebyggede område er naturreservatet bag Vestkystens klitter syd for Hanstholm. Her lever hedefugle, traner og rådyr. Og nordpå i vandreklitten Råbjerg Miles ørkenlandskab er det en oplevelse at bestige klitten med bare fødder.

I Limfjordslandskabet Vejlerne, der engang blot var et mislykket landvindingsprojekt, boltrer i tusindvis af fugle sig i et sandt eldorado for vingede væsener.

Klippeøen

Noget af landets mest særprægede natur findes på Bornholm, hvor især Hammerknuden med dens lyngklædte granitfjeld er markant. Døndalen under det brusende vandfald, Dønfaldet, er øens smukkeste og mest frodige sprækkedal. Og det er havet, der har formet de berømte kamel- og løvehoveder.